NAČELNIK ODJELJENJA : MENSUD JAHIĆ, DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE

 

Kontakt: 058 210 845

Adresa elektronske pošte: prostornouredjenjefoca@gmail.com