Секретар скупштине општине

Бранимир Радовић

 • 058/210-216
 • Факс: 058/210-488
 • sekretar@opstinafoca.rs.ba

Секретар Скупштине је дужан да:

 • помаже предсједнику Скупштине у припреми сједница Скупштине и њених радних тијела,
 • стара се о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђује услове за рад клубова одборника,
 • одговоран је за правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине,
 • по потреби непосредно контактира са Општинском административном службом и другим институцијама приликом припреме стручних и других материјала за Скупштину и њених радних тијела,
 • усклађује рад на изради прописа за сједницу Скупштине и њених радних тијела,
 • помаже предсједнику Скупштине у реализацији скупштинских закључака,
 • одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина и за достављање закључака и одборничких питања надлежним органима и службама,
 • руководи радом стручне службе Скупштине и њених радних тијела,
 • врши и друге послове по овлашћењу предсједника Скупштине.

Branimir Radović

Kontakt Informacije:
Broj telefona: 058/210-216
Faks: 058/210-488
E-mail: sekretar@opstinafoca.rs.ba