Zoran Elez

 

Kontakt informacije:
Broj telefona: 058/210-065,
Faks: 058/210-097
E-mail: zamjenik@opstinafoca.rs.ba