Poziv za učešće u izradi Programa rada Skupštine Opštine Foča za 2020. godinu

Poziv za učešće u izradi Programa rada Skupštine Opštine Foča za 2020. godinu

Prema članu 92. Poslovnika Skupštine Opštine Foča („Službeni glasnik Opštine Foča“, broj 14/17), Skupština Opštine Foča donosi svoj program rada za kalendarsku godinu, u pravilu do kraja tekuće godine za narednu …

Javni uvid u sadržinu Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Hum – Šćepan Polje“ i plana „Brod na Drini“

Javni uvid u sadržinu Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Hum – Šćepan Polje“ i plana „Brod na Drini“

Odjeljenje za prostorno uredjenje, stambeno komunalne poslove objavljuje oglas o izlaganju na Javni uvid nacrta izmjena i dopuna djela Regulacionog plana „Hum – Šćepan Polje“ i plana „Brod na …