Javni oglas o prodaji nepokretnosti u Kozjoj Luci

Javni oglas o prodaji nepokretnosti u Kozjoj Luci

Načelnik opštine Foča objavio je Javni oglas o prodaji nepokretnosti označene kao k.č. broj:555/2 KO Kozja Luka. Tekst javnog …

FOČA PROTIV IZMJENE ZAKONA O ŠUMAMA

FOČA PROTIV IZMJENE ZAKONA O ŠUMAMA

Opština Foča nezadovoljna je predloženima izmjenama Zakona o šumama kojim se smanjuje stopa od 10 odsto kao naknada koju JP “Šume RS” izdvajaju lokalnim zajednicama i neće podržati ove izmjene, istaknuto je na sastanku …