Издвојене вијести

1. Записник са Четврте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31.3.2021. године

2. Записник са Пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29.4.2021. године

3. Записник са Прве посебне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 20.5.2021. године

4. Информација о реализацији закључака са Пете редовне и Прве посебне сједнице СО Фоча од 29.4. и 20.5.2021. године

5. Приједлог стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020 – 2029. године

6. Нацрт стратегије развоја социјалног становања општине Фоча за период 2021 – 2030. године 7. ОДЛУКУ о куповини непокретности у ул. Немањиној у Фочи

8. ОДЛУКУ о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта

9. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана Центар 1 Фоча 13. Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја општине Фоча за 2020. годину

14. Информација о реализацији Стратегије руралног развоја општине Фоча за 2020. годину

15. Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2020. годину 16. Информација о стању привреде на подручју општине Фоча

17. Информација о стању у области пољопривреде на подручју општине Фоча

18. Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине Фоча

19. Информација о стипендирању студената у школској 2019 – 2020. години

21. Информација о раду спортских клубова са подручја општине Фоча

22. Информација о стању у области културе на подручју општине Фоча

23. Информација о активностима удружења грађана и невладиних организација са подручја општине Фоча у 2020. години

24. Информација о стању рјешавања управних предмета у 2020. години

25. Информација о стању у области заштите животне средине на подручју општине Фоча

26. Информација о стању у области заштите од пожара на подручју општине Фоча Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

Документа

Наши пријатељи

Корисни линкови