Издвојене вијести

1. Записник са Шесте редовне сједнице СО Фоча, од 17.6.2021. године

2. Информација о реализацији закључака са Шесте редовне сједнице СО Фоча од 17.6.2021. године

3. Приједлог стратегије развоја социјалног становања ОФ за период 2021-2030. године

4. Приједлог одлуике о плану парцелације за Пословну зону Ливаде у Фочи

5. Приједлог одлуке о изради регулационог плана Доње Поље – Студентски дом број 2

6. Приједлог одлуке о изради измјена и допуна Регулационог плана Душаново

7. Приједлог одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета МЗ

8. Приједлог одлуке о административним таксама

11. Информација о обављеној ревизији Главне службе за ревизију јавног сектора РС у Општини Фоча

13. Информација о примарној здравственој заштити на подручју општине Фоча

14. Информација о стању у области здравствене заштите и здравственог осигурања на подручју општине Фоча

15. Информација о активносзима везаним за асфалтну базу у Индустријској зони Брод на Дрини

16. Информација о стању запослености са посебним освртом на број запослених,рад на црно, уплату доприноса…

17. Информација о стању у области занатско-предузетничке дјелатности на подручју општине Фоча

18. Информација о стању у области шумарства и дрвопрераде

19. Информација о мјесним заједницама на подручју ОФ

20. Информација о стању у области борачко – инвалидске заштите на подручју општине Фоча

21. Информација о материјалном, здравственом и стамбеном положају пензинера општине Фоча

22. Информација о стању у области насиља у породици на подручју ОФ

23. Информација о стању у области социјалне и дјечије заштите на подручју општине Фоча

24. Информација о стању и остваривању сарадње са вјерским заједницама на подручју ОФ

25. Информација о стању у области лова и риболова на подручју ОФ

26. Информација о стању у области цивилне заштите на подручју ОФ

27. Одговор на иницијативе одборника

27.1. Одговор на инцијативу одборника

28. Одговори на одборничка питања

28.1. Одговор на одборничко питање – Територијална ватрогасна јединица

Документа

Наши пријатељи

Корисни линкови