дОКУМЕНТА
2016.-2020.

Акти Скупштине Општине Фоча

Број сједнице и назив документа Датум постављања Документ
36 сједница; 1. Одл. о висини вриједности непокретности по зонама 2020. 30.01.2020. Преузмите
36 сједница; 2. Одлука о висини стопе пореза на непокретн. за 2020.30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 3. Одлука о давању сагл. на цијене за КП Комуналац30.01.2020. Преузмите
36 сједница; 4. Одлука о куповини неп. ул. Цара Лазара кч 2896 ко Фоча30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 5. Одлука о продаји непокр. кч 256 ко Мољевина30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 6. Закључак - План рада ОУ ОФ 2020.30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 7. Закључак - Извјештај о раду Одбора за жалбе 2019.30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 7. Закључак - Извјештај о раду Одбора за жалбе 2019.30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 7. Закључак - Извјештај о раду Одбора за жалбе 2019.30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 7. Закључак - Извјештај о раду Одбора за жалбе 2019.30.01.2020.Преузмите
36 сједница; 7. Закључак - Извјештај о раду Одбора за жалбе 2019.30.01.2020.Преузмите
дОКУМЕНТА
2016.-2020.

Акти Скупштине Општине Фоча
Појединачни приказ аката